Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Het verleden kunnen we niet veranderen, de toekomst kunnen we samen bepalen.

Gemeentebelangen Drechterland (GBD); Ons devies: het verleden kunnen we niet veranderen, de toekomst kunnen we samen bepalen.

Onze drie belangrijkste speerpunten zijn:

Wij willen dat het centrumplan van Venhuizen met dezelfde inzet en energie als dat van Hoogkarspel met voortvarendheid wordt aangepakt. Wij zijn bereid hier, in het belang van het handhaven en mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau in de kern Venhuizen-Hem, fors te investeren. Het winkelaanbod mag niet verder verschralen. Ook voor de inwoners van Wijdenes en Oosterleek is dit van groot belang. Een echt hart van onze gemeente zal bijdragen aan een hecht gemeenschapsgevoel.  De monumentale stolp, het voormalige gemeentehuis, zal een prominente  plek moeten krijgen met een woonfunctie voor senioren en jongeren. Daarnaast zal ook de verkeersproblematiek op het Twijver daarbij moeten worden betrokken en verbeterd.

U mag ons daarop aanspreken de komende periode!

  • Gemeentelijke dienstverlening optimaliseren.

Waar de inwoners van Drechterland zonder meer recht op hebben is een klantvriendelijke, snelle en accurate gemeentelijke dienstverlening.  We streven daarbij naar een niveau van minstens 8 of hoger.

De ambtelijke samenwerking tussen Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland dient daarom op korte termijn sterk te worden verbeterd. Onderzoek heeft uitgewezen dat hiervoor een enorm bedrag van 13 miljoen Euro nodig is om dit te bereiken. Dat is per inwoner (60000) van de 3 gemeenten meer dan  € 210!

Gemeentebelangen zal zich hard maken dat er garanties komen dat deze investering efficiënt wordt uitgevoerd en niet in een bodemloze put verdwijnt!

Spreek ons daarop ook aan de komende periode!

  •  Behoud van ons West- Friese open landschap

Drechterland is een open en groen landschap waarin we gezond kunnen leven, recreëren en ademen. Initiatieven voor het ontwikkelen van grote zonneweides en windmolens voor de opwekking van elektriciteit zullen we niet steunen. Het bevorderen van zonnecollectoren op woningen en gebouwen zullen wij wel ondersteunen. Het agrarisch familiebedrijf is het kenmerk van ons gebied en wij zullen dat steeds ondersteunen en indien mogelijk bevorderen.

Nieuwe vestigingen van intensieve pluimvee, varkens- en geitenhouderijen moeten kritisch worden gevolgd en beoordeeld in het belang van de omgeving en volksgezondheid. 

U mag ons daarop aanspreken, schone lucht voor ons allen: we laten u niet stikken. Wij houden niet van loze kreten en beloften.

GBD is een lokale partij die niet afhankelijk is van de landelijke politiek. Geef daarom op 21 maart uw stem aan een partij met jarenlange wortels in onze gemeenschap. U kunt op ons rekenen, aanspreken en controleren.

STEM OP 21 MAART OP DE ENIGE ECHTE LOKALE PARTIJ IN DRECHTERLAND. STEM LIJST 3

Naar boven