Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Ronald de Vos neemt plaats in de raad van Drechterland

Esther Groot-Overman, nummer 3 op de kieslijst van GBD, heeft om moverende redenen besloten de benoeming van raadslid niet te accepteren. De beslissing van Esther wordt gerespecteerd.

Ronald de Vos, de nummer 4 op de kieslijst, heeft met ingang van maandag 26 maart haar plaats ingenomen en is inmiddels benoemd tot raadslid.

Naar boven