Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen !!

VerkiezingenMet de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 in het vooruitzicht heeft ook Gemeentebelangen Drechterland inmiddels de kieslijst samengesteld. Daarmee is voor GBD het traject naar de verkiezingen echt van start gegaan.

Gemeentebelangen Drechterland een echt lokale partij, dus onafhankelijk: géén binding aan landelijke politieke groeperingen, religieuze en/of andere maatschappelijke stromingen. GBD heeft een lange en rijke voorgeschiedenis in onze plaatselijke politiek, met een belangrijke en duidelijke rol: veelvuldig dragen van politieke verantwoordelijkheid in de verschillende colleges van B& W door de jaren heen.
En dat wil GBD blijven doen! Met uw steun kan GBD zich blijven inzetten voor de inwoners van Drechterland. Onze gemeente met al zijn kernen moet leefbaar en vitaal blijven!
Enkele belangrijke resultaten van de afgelopen jaren: nieuwbouw van de kleedaccommodatie voor de Valken in Hem/Venhuizen, de aanzet voor een tunnel onder het spoor naar het Drachterveld (Oosterblokker), een bijdrage voor de kleed- en doucheruimte WSW in Wijdenes, het herbestraten van de Pastoor Suidgeeststraat en de Zeger Davidzonweg in Venhuizen, het kunstgrasveld van SC Spirit in Hoogkarspel, het centrumplan in Hoogkarspel, een bijdrage Behoud Kerk Schellinkhout!
Zo werkt GBD aan zijn slogan:

De gemeente is er voor de burger en niet andersom !

Gemeentebelangen Drechterland staat voor goede fysieke en sociale woon- en leefomstandigheden in de dorpen. De visie van Gemeentebelangen Drechterland is dat we bij het realiseren van die omstandigheden een belangrijke inzet en betrokkenheid van de bewoners nodig hebben. De gemeente kan niet alles zelf doen, maar heeft de samenwerking met de bewoners en hun samenwerkingsverbanden nodig.
Gemeentebelangen Drechterland staat voor een vitale, sterke en solidaire samenleving. Hierbij horen de aanwezigheid van voorzieningen, veiligheid en kwaliteit van milieu in de openbare ruimte. Ook de aanwezigheid van voldoende sociale kenmerken zoals, buurtcontacten en vormen van burenhulp en vrijwilligerswerk rekent Gemeentebelangen Drechterland tot haar zorg.

Om tot een goede afweging van belangen te komen is GBD voor het opstellen van dorp- en wijkvisies. Gemeentebelangen Drechterland wil de ontwikkeling daarvan zo veel mogelijk stimuleren en ondersteunen, onder andere door het intensief communiceren met de dorpen en wijken. Gemeentebelangen Drechterland wil duidelijkheid en helderheid over wat kan en wat niet kan.
Gemeentebelangen Drechterland gaat de verkiezingen in met als nummer 1 op de lijst: Vincent Reus. Hij is dus onze lijsttrekker.
Vincent Reus is sinds september 2012 wethouder van de gemeente Drechterland en was daarvoor fractievoorzitter van Gemeentebelangen Drechterland. Vincent heeft ook ruime ervaring in het bedrijfsleven en heeft deze ervaring in zijn huidige functie goed kunnen toepassen. Hij staat voor het welzijn van alle inwoners en ondernemers in de kernen van de van de Gemeente Drechterland.

Naar boven