Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Input voor verkiezingsprogramma 2018-2022 gevraagd

Gemeentebelangen Drechterland is net als andere partijen al aan het nadenken over het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022. In het verleden werd dit altijd gedaan door een kleine groep die het uiteindelijke resultaat aan de algemene ledenvergadering presenteerde, waarna er met meestal wat kleine aanpassingen goedkeuring aan werd verleend.

Deze methode doet echter geen recht aan het feit dat wij als politieke partij er voor de inwoners van Drechterland zijn en dus ook de input van de inwoners er duidelijk bij betrokken moet zijn. Daarom willen we het deze keer toch anders aanpakken en via een aantal mediakanalen de mening van de inwoners bij ons programma betrekken.

Regelmatig zullen wij vanaf nu op de website van GBD en op onze Facebook pagina over diverse onderwerpen die in onze gemeente spelen een aantal vragen stellen waar iedereen zijn mening op kan geven. De antwoorden en opmerkingen over deze vragen zullen wij meenemen in ons uiteindelijke verkiezingsprogramma. We hopen hiermee dat wij zodoende echt de belangen kunnen behartigen van de inwoners van onze prachtige gemeente; belangen die dan niet afhankelijk zijn van een landelijk partijprogramma, maar puur geïnspireerd door onze eigen inwoners.

Houdt dus deze website en onze facebook pagina in de gaten voor de vragen die wij gaan stellen. We hopen op veel input en discussie over een aantal belangrijke onderwerpen.

Naar boven