Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Concept verkiezingsprogramma 2018-2022 beschikbaar

Gemeentebelangen Drechterland, zichtbaar in uw gemeente !

Zoals eerder bij de uitnodiging van de ALV al aangekondigd was, is het concept verkiezingsprogramma voor 2018-2022 nu beschikbaar en kan gedownload worden door op de link hieronder te klikken. Het document (in PDF formaat) opent dan in een nieuw tabblad van de browser en kan vanuit dat tabblad gedownload worden of rechtstreeks bekeken en geprint worden. Het is nog een concept en zal volgende week dinsdag eerst door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd moeten worden voordat het definitief is.

Tevens vindt u hieronder ook de voorlopige groslijst van de kandidaat raadsleden. Ook hierover moet eerst in de ALV goedkeuring plaats vinden voordat deze definitief is.

Dit programma is gedurende de afgelopen maanden tot stand gekomen door nauwe samenwerking van het bestuur en de huidige fractie maar vooral ook door input van veel inwoners van Drechterland die tijdens onze bezoeken aan de diverse dorpskernen hun standpunten en verzoeken aan ons kenbaar hebben gemaakt. Het is dus een echt programma geworden dat door én voor de inwoners van Drechterland gemaakt is.

pdfConcept-Verkiezingsprogramma-GBD-2018.pdf

pdfGroslijst-verkiezingen-2018.pdf

pdfNotulen-ALV-28-3-2017.pdf

Naar boven