Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Het Compendium voor Politiek en Samenleving is al vanaf 1985 een betrouwbare bron van informatie over politiek, samenleving en bestuur in Nederland.
Tot 2005 verscheen het Compendium als losbladige uitgave. Toen de uitgave werd stopgezet, nam het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden (PDC) het initiatief om het Compendium via internet voor iedereen toegankelijk te maken. Het onderdeel Politiek is inmiddels weer vrijwel volledig up-to-date.
Ook de nog niet bijgewerkte stukken, voornamelijk van de delen Samenleving en Bestuur, zijn, vanwege de waarde van de gedurende twintig jaar vergaarde informatie, op deze website toegankelijk gemaakt.

Naar boven