Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Zuinig omgaan met energie

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen en het gebruik hiervan staat vol in de schijnwerpers. Alternatieve energie opwekking uit bijvoorbeeld wind, waterkracht, biomassa of zon geschiedt in de vorm van elektriciteit.

 

Naar boven