Donderdag 23 maart mocht een van onze fractieondersteuners, Idso Brouwer, de 2-minuten "pitch" geven bij de workshop nieuwe raadsleden in het gemeentehuis van Drechterland. Idso was het enige niet-raadslid dat hierbij zijn partij mocht vertegenwoordigen. Voor de geinteresseerden staat hieronder de hele speech online om nog eens rustig na te lezen.


Beste aanwezigen,

Fantastisch dat jullie geïnteresseerd zijn in de politiek en jullie je daarom aangemeld hebben voor deze workshop.

Vandaag mag ik jullie toespreken als vertegenwoordiger van Gemeentebelangen Drechterland. Voor mij een hele eer, des te meer omdat ik zelf nog geen raadslid ben maar mij momenteel inzet als fractievertegenwoordiger. De politiek wordt wel eens verweten log en langzaam te zijn, maar het kan dus ook heel snel gaan.

Gemeentebelangen is een politieke stroming met een lange historie. Rond 1900 was in veel gemeenten zelfs alleen maar Gemeentebelangen actief. En zoals de naam al aangeeft staat deze partij voor het belang van haar inwoners.

Kort samengevat zijn de kernwaarden van GBD de volgende:

1.    Het verbinden van cultuur, recreatie en economie
2.    De leefbaarheid in kleine kernen beschermen
3.    Het mooie open landschap behouden
4.    En de samenwerking met de SED gemeenten versterken.

Drechterland is een groene gemeente met goede kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling zowel aan de zuidzijde van de gemeente als aan de noordzijde. Kleinschalige toeristische ontwikkeling ondersteund door passende horeca zien wij als een positieve ontwikkeling binnen de gemeente en als toegevoegde waarde voor de lokale economie.

Cultuur is een belangrijke waarde in een samenleving evenals sport, zowel actief als passief. Samen met het zoveel mogelijk behouden van voorzieningen in de kernen hebben al deze aspecten een positieve invloed op de leefbaarheid binnen de kernen. Specifiek streeft GBD naar herontwikkeling van het centrum in de kern Venhuizen/Hem.

Drechterland is een prachtige gemeente met mooie landelijke aspecten die behouden moeten worden. In de structuurschets wordt vooral het zuidelijke gedeelte van de gemeente gedefinieerd als “Romantisch Landschap” en wat GBD betreft blijft dat zeker ook zo. Bij alle voorstellen blijft hier voorop staan een goede afweging van het individuele belang tegen het algemene belang.

Samenwerking met de SED gemeenten is voor GBD essentieel om de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners te verbeteren. Samen staan we tenslotte sterker.
Uiteraard zijn wij niet uniek in bovengenoemde kernwaarden, dus waarom dan toch kiezen voor GBD ?

Gemeentebelangen onderscheidt zich van andere partijen doordat zij geen verbinding kent met landelijke politieke stromingen. Zij richt zich bewust niet op landelijke of provinciale ontwikkelingen of invloeden, maar de kern van haar keuzes ligt in de lokale situatie waarbij regionale samenwerking wordt gezocht om het lokale belang te ondersteunen.
De ontwikkelingen in de richting van participatie met de inwoners van Drechterland, wat tot uiting komt in het beleid “Vitale Dorpen”, is Gemeentebelangen Drechterland dan ook uit het hart gegrepen.

Samenvattend kan ik zeggen dat Gemeentebelangen staat voor het belang van alle inwoners van Drechterland, en voor krachtige en vitale kernen.

De politiek moet wat ons betreft een afspiegeling zijn van de samenleving, waarbij mannen en vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn. Wij hopen dus ook dat vooral vrouwen zich na deze workshop zullen aansluiten bij de politiek.

Ik dank jullie voor de aandacht en ik hoop jullie eerdaags te mogen verwelkomen bij Gemeentebelangen Drechterland.