Inge Willems

23 november 2020 stond er op de Raadsagenda de vernieuwde nota minimabeleid. GBD is van mening dat er op de minima niet bezuinigt moet worden. Deze mensen hebben het al zwaar genoeg. GBD vindt ook dat het beleid zijn naam eer zou moeten aandoen; “ iedereen doet mee”. Dan moet ook iedereen mee kunnen doen.

In het beleid wil het college de vergoeding van computers voor kinderen van minima verlagen van €400 naar €200. Naast het verlagen van de frequentie van 1x per 5 jaar naar 1x per 8 jaar wordt er wel 1 computer per kind in plaats van 1 computer per gezin vergoedt. Wij zijn van mening dat je voor €200 geen goede computer kunt kopen die 8 jaar mee moet kunnen gaan. Het zou jammer zijn als die kinderen zich door de verlaging van de computervergoeding niet goed kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Daarom had GBD samen met SPD een amendement ingediend om de computer vergoeding niet te verlagen van €400 naar €200 Er moest een stevig debat voor gevoerd worden om alle partijen te kunnen overtuigen. De wethouder was gelukkig vrij snel over stag, waarna het amendement met algemene stemmen aangenomen werd. Een mooi resultaat voor minima gezinnen in Drechterland en GBD!

kind met laptop