Idso Brouwer GBDBij de afgelopen raadsvergadering stond vooral de begroting voor 2021 op het programma. Als GBD hebben wij tegen deze begroting gestemd omdat het te onrealistisch was, niet alle informatie voorhanden was en het ook niet correct was. Ook de SPD en zelfs twee leden van CDA stemden tegen deze begroting. Lees hieronder het volledige betoog van de fractievoorzitter Idso Brouwer.


Voorzitter, na alles wat mijn voorgangers gezegd hebben zal ik proberen het kort houden. Voor ons ligt de programmabegroting voor 2021. Deze wordt gepresenteerd als een sluitende begroting met een voordeel van €11.000 in 2021. Een sluitende begroting. Ik heb even wat kadernota’s terug gezocht en heb de volgende cijfers kunnen destilleren voor 2021:

Kadernota 2018-2022 geeft 521K voordeel voor 2021

Kadernota 2019-2023 geeft 760K voordeel voor 2021

Kadernota 2020-2024 geeft 446K voordeel voor 2021

En nu komt u met een voordeel van wel 11000 euro voor 2021.

Ik heb het dan nog niet eens over de daaropvolgende jaren, want als we 2021 al niet eens betrouwbaar kunnen voorspellen gedurende deze raadsperiode (zonder dat corona toen nog een rol speelde) dan voorspelt dat niet veel goeds voor komende jaren. Zoals u zelf ook zegt in uw voorstel: het enige wat zeker is, is dat alles onzeker is. Ik begrijp best dat u als college met een enigszins optimistisch verhaal moet komen, maar Ik hoop niet dat er iemand is in deze raadszaal die denkt dat we deze prognoses echt gaan halen. We geloven toch niet allemaal meer in sprookjes ?

Er komt nog zoveel op ons af, ook zonder de enorme uitdaging van Corona. Dan hebben we het o.a. over de jeugdzorg, de omgevingsvisie en implementatie van de omgevingswet, de nieuwe wet inburgering en nog veel meer zaken die we als gemeente het hoofd moeten bieden. De zorg en o.a. ook de jeugdzorg zijn en blijven voorlopig een zorgenkindje dat enorm veel van onze gemeente vereist. Over de transitie van Parlan naar Horizon is veel te doen geweest en Wij zijn dan ook verbaasd dat ons college zonder de raad hier van te voren van op de hoogte te stellen toegestemd heeft in het verlengen van het contract met Horizon. In Enkhuizen en andere gemeente heeft men hierover een motie aangenomen om een onderzoek te laten doen alvorens het contract te verlengen. Wij steunen die motie van harte.

De omgevingsvisie; ook zo’n project dat volgens mij volkomen onderschat is en dat een bodemloze put dreigt te worden; de totale kosten zijn al bij de 2,5 miljoen en dan vraagt u aan ons om nog eens €180000 vrij te maken voor de verder invoering. Als we dan bedenken dat in feite het ICT onderdeel het grote probleem gaat worden dan staat ons nog heel wat te wachten. Wanneer houdt dit nou eens op; elke keer maar weer extra geld vragen voor een project waar het eind niet van in zicht is. Mijn voorstel is: doe het met het geld dat u tot nog toe gekregen hebt of ga snijden in de kosten van andere CUP gerelateerde projecten. U kunt er natuurlijk ook over denken om het uurloon van €95 te verlagen naar een meer acceptabel niveau. Als alternatief kunt u ook de kat uit de boom kijken en gewoon kopiëren wat andere gemeenten bedenken. Beter goed gekopieerd dan slecht zelf bedacht.

Ook de nieuwe wet inburgering komt er aan. Ik heb onlangs een teams vergadering bijgewoond over deze nieuwe wet; ik was het enige raadslid, de rest was de leidende en uitvoerende organisatie. Het was stuitend om te horen dat de gemeente er een heleboel taken bij gaat krijgen. Het rijk steunt de gemeente daarbij via een bijdrage per behandelde statushouder, maar of dat bedrag de kosten dekt kon niemand zeggen. Op de vraag waarom het nodig was om dit sowieso te wijzigen en waarom men dacht dat het nieuwe systeem wel succesvol zou zijn kwam geen duidelijk antwoord. Dat moest nog onderzocht worden; ondertussen dendert het project voort. Dit wordt de zoveelste bodemloze put. Met al die bodemloze putten kunnen we volgens mij ondertussen wel onze hele gemeente van aardwarmte voorzien.

Als we dan kijken hoe onze inwoners er vanaf komen dan zien we o.a. dat de afvalstoffenheffing bijna 300.000 euro meer wordt. Met de constatering dat dit 100% kostendekkend moet zijn trek ik de conclusie dat de deze voor de inwoners ook drastisch omhoog gaat. Hoe kan dit, terwijl we toch een beter contract met HVC hadden afgesloten ? Dat is tevens vreemd, want als we kijken naar de kostendekking van de algemene dienstverlening, de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en de Europese dienstrichtlijnen dan zien we dat die helemaal niet kostendekkend zijn. Ik dacht toch echt dat we afgesproken hadden dat we deze, waar mogelijk, voor 100% kostendekkend zouden maken; Hoe zit dat ?

Tenslotte stelt het college voor om in december via een separaat voorstel een overzicht van de als dan bekende financiële gevolgen van de coronacrisis ter besluitvorming aan ons voor te leggen. In dat besluit kunnen dan eventueel al wijzigingen ten opzichte van deze begroting aan ons worden voorgesteld. Als u met dit voorstel komt dan zien wij daar in graag een duidelijke specificatie van alle corona gerelateerde kosten, waaronder o.a. een specificatie van alle kosten die gemaakt zijn om de werknemers van de SED thuis te laten werken.

Gezien de onzekere situatie stel ik voor dat we wachten met het goedkeuren van deze begroting tot we het voorstel in december krijgen, zodat we dan een totaalbeeld kunnen krijgen van hoe we er als gemeente voor staan. Tot die tijd wil GBD zich niet verbinden aan deze begroting.

Dan het CUP: laten we even vaststellen dat wij van het begin gezegd hebben dat het te ambitieus was en te veel geld ging kosten en dat wij daarom destijds tegen dit voorstel waren. We zijn daar nog steeds van overtuigd mede gezien het feit dat er nu nog wel heel veel oranje en rode blokken in staan en die zijn niet allemaal door corona vertraagd. Hieruit trekken wij de conclusie dat het ook voor het college te ambitieus was voorgesteld. Overigens valt het in deze context wel op dat de tekst op pagina 109 van de programmabegroting exact hetzelfde is als vorig jaar; ook daar is dus niet veel aan gewijzigd. We nemen uw CUP voorgangsrapportage dan ook voor kennisgeving aan zoals in uw voorstel staat.

We vinden het jammer dat u de twee onderwerpen (programmabegroting en voortgang CUP)  in 1 voorstel gezet heeft. Wat ons betreft hadden deze twee gescheiden mogen worden, zodat er ook separaat over gestemd kan worden.

Tot zover.