Idso Brouwer GBDIn de raadsvergadering van september ging het er hard aan toe tijdens de discussie over RES 1.0. De coaltitie partijen stemde gedwee in met het raadsvoorstel, maar GBD was niet van plan om zomaar ja te zeggen tegen nog eens minimaal 100 windmolens en ruim 1000 hectare aan zonneweides. De inwoners worden al genoeg op kosten gejaagd door de verplichting om hun huis te verduurzamen en daar kan niet ook nog eens een gigantische hoeveelheid aan windmolens en zonneweides bijkomen die het leefgenot aantasten.

Uiteraard willen wij ook dat de planeet schoner wordt, maar niet op de manier zoals het in het voorstel voorgespiegeld wordt. We wachten dan ook eerst af wat er uit deze RES daadwerkelijk komt en kunnen bij RES 2.0 altijd nog kijken of we mee gaan.

De provincie heeft het bod bij het rijk ingediend en nu gaan we kijken wat er uit het toaal komt. Er wordt gevraagd om op termijn 35 TWh aan electriciteit te genereren via groene methodes, maar het lijkt er op dat alle biedingen bij elkaar al tot 50 TWh komen. Daarom is het natuurlijk belachelijk dat onze regio, die al 2,2 TWH genereert ook nog eens extra 2,0 TWh wil gaan leveren.

Voorlopig zijn wij als GBD blij met ons standpunt en laten we de mogelijkheid open om later te beslissen wat goed is voor onze inwoners van Drechterland.