Inge WillemsUitvoeringsprogramma Energieneutraal West Friesland.

Het uitvoeringsprogramma was een uitgebreid stuk. Er staat heel veel in, en ook al heel veel in detail. Afgelopen jaren is er al heel veel over dit onderwerp gepraat en gediscussieerd. Ook is er al op veel plaatsen een start gemaakt met een energie neutrale omgeving. Dit uitvoeringsprogramma is een mooie aanvulling en uitbreiding hierop. Daarom heeft GBD ook ingestemd met de plan.

Kapitaalverstrekking Alliander

Aansluitend op het vorige agendapunt. Het zal daardoor voor iedereen duidelijk zijn dat Alliander geld nodig heeft om mee te kunnen werken aan een energieneutraal Nederland. Daarom is aan de aandeelhouders een lening gevraagd. Onze gemeente is 1 van die aandeelhouders.
In de RTG had de portefeuillehouder heel duidelijk kunnen uitleggen wat deze lening nu precies inhoudt. Ook de mogelijkheid om 25% extra te investeren, is in de RTG uitvoerig besproken. Hier stond het college niet positief tegenover.
PDL kwam meteen amendement om de 25% er bij te investeren. Deze hebben wij gesteund, omdat het extra geld door rente inkomsten altijd mooi meegenomen is. Zeker omdat duidelijk was dat er een gering risico zit aan het uitlenen van het geld.
SPD kwam met een amendement om alle te ontvangen rente in een apart potje te stoppen. Nadat duidelijk was dat dit geld in het al bestaande potje voor energiemaatregelen gestopt kon worden, kon GBD hier mee instemmen. Ook met dit stuk heeft GBD mee ingestemd.