VergaderingVandaag een Raad met zo op het eerste gezicht een korte agenda, helaas werden we halverwege de vergadering opgeschrikt door het brandalarm, iedereen naar buiten en wachten op het sein “veilig”. Dat duurde een behoorlijk tijdje……..

Tijdens het vragenkwartiertje:

Vandaag vragen van de GDB, via Peter Kuiken, over de gevaarlijke situatie op het pad dat de doorgang vormt tussen het gemeentehuis, de begraafplaats en Deen. Het is een haakse onoverzichtelijke bocht met ook een scherpe stalen hoekverbinding op hoofdhoogte voor fietsers. Ik heb direct de toezegging van wethouder Vincent Reus gekregen dat deze situatie zsm wordt verbeterd.

 

Verder vragen van de VVD over de afsluiting centrum/Streekweg Hoogkarspel voor aanvang kermis en waarom de sloop van het oude gemeentehuis heeft stil gelegen. De PDL had vragen over de ontwikkelingen inzameling huisvuil en plastic en over de inspectierapportage BAG-beheer. De SPD had nog een vraag over het ontbreken van deskundigen bij bijeenkomst Duurzame Stolpen op 18 mei jl.. Die deskundigen bleken overigens wel aanwezig te zijn geweest.

Verder stonden er drie onderwerpen op de agenda:

1. Vaststelling van de notitie “structuurschets voor Westfriesland”.

De fractie van de GBD is hier positief over. Het voorstel werd overigens unaniem door de Raad aangenomen. Om West Friesland over enkele jaren tot de top 10 van de beste regio’s van Nederland te laten behoren moeten er nog al wat inspanningen worden verricht. De Structuurschets voor West Friesland, met de daarbij aangegeven kaders als onderdeel van het Pact van West Friesland, is de eerste concrete stap om met alle 7 gemeenten, lees gemeenteraden, de regio aantrekkelijk te houden. Elke afzonderlijke gemeente kan tot de totstandkoming hiervan een eigen positieve bijdrage leveren.

GBD staat daarom positief tegenover de uitgangspunten en doelstellingen genoemd in de notitie Structuurschets Westfriesland en kan zich tevens vinden in de financiële bijdrage van de Gemeente Drechterland en roept de 7 gemeenten van onze regio op de uitgesproken ambitie gezamenlijk werkelijk te verwezenlijken en zo West Friesland eens duidelijk op de kaart te zetten.

2. Vaststelling van het programma en het budget economische agenda Westfriesland.

 De fractie van GBD heeft dit voorstel gesteund. Werd overigens ook unaniem door de Raad aangenomen. Gemeentebelangen ondersteunt het programma en fiatteert het budget dat voor uitvoering van dit ambitieuze plan nodig is. Wel willen wij jaarlijks de resultaten van de Economische Agenda beoordeling en toetsen aan de gestelde kaders. We hadden wel nog een tweetal vragen aan de wethouder.

1. Is er naast de regionale uitgangspunten ook aandacht voor een specifieke rol van Drechterland binnen de uitvoering van deze agenda? Waar liggen dan eventueel de speerpunten! Het antwoord van de wethouder was bevredigend voor ons.

2. Composiet is een kunststof waar o.a. kozijnen en andere producten van worden gemaakt. Het is een innovatieve en sterk opkomende markt en industrie! Zijn er in de toekomst voor West Friesland ook ontwikkelingsmogelijkheden? Die schijnen er zeker te zijn.

3. De beschikbaarstelling voor het krediet herstel Hertog Willemweg

Alle coalitiepartijen waren het er over eens dat deze gevaarlijke situatie zo snel mogelijk moet worden hersteld. De oppositie (PDL en SPD) steunden dit niet !!. Die probeerde wethouder Reus door te zagen over de manier waarop de aanbesteding is gegaan en de of de prijs wel concurrerend genoeg zou zijn. Gezien de snelheid en de noodzaak om actie te moeten ondernemen door het College vonden de coalitiepartijen dat het proces weliswaar niet de schoonheidsprijs verdiende, maar dat handelen in het licht van veiligheid voorop dient te staan. Tot onze grote verbazing dachten de SPD (ze dienden zelfs nog een motie in voor onderzoek naar andere oplossingen, die overigens werd weggestemd) en de PDL daar anders over. Veiligheid staat voor hen niet op de eerste plaatst maar wel de manier waarop de aanbesteding moet lopen en de totstandkoming van de prijs. Dat proces wilden ze graag over doen. Dat zou naar de mening van meerderheid van de Raad (alle coalitiepartijen) tot onaanvaardbare vertraging en onveiligheid leiden en het is dan nog maar de vraag of het tot een lager prijs zou leiden. Onze stelling is eerst repareren en dan debatteren!

Het totale verslag van deze vergadering kunt u nalezen of beluisteren via het Raad informatiesysteem. U kunt dit vinden op de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken

Fractievoorzitter GBD