Inge Willems  Idso Brouwer GBD   Ronald de Vos

Donderdag 22 april was er een cursus voor potentiele nieuwe raadsleden in Drechterland. Onze fractievoorzitter Idso Brouwer was daarbij en ook ons raadslid Inge Willems vertegenwoordigde de partij. Er werden vele goede vragen gesteld door de kandidaten en het was goed om te zien dat ze allemaal zeer geïnteresseerd waren in de politiek van Drechterland. Onze voorzitter hield vooraf, net als de andere partijen, een korte introductie van de vereniging die hieronder integraal te lezen is.


Mijn naam is Idso Brouwer en ik ben momenteel fractievoorzitter voor Gemeentebelangen Drechterland. Dit is mijn eerste raadsperiode als raadslid en hiervoor was ik 4 jaar fractievertegenwoordiger ter ondersteuning van de toenmalige raadsleden.

Onze fractie bestaat naast mij uit nog 2 personen; dat is Inge Willems die hier ook aanwezig is en Ronald de Vos. Omdat wij een kleine fractie zijn, behandelen wij allemaal de diverse onderwerpen die op de agenda staan en proberen we dus van alle markten thuis te zijn. Wel hebben wij allemaal onze eigen expertises voor bepaalde onderwerpen; Inge heeft als lid van een OR binnen kinderdagverblijven veel ervaring met diverse sociale en maatschappelijke onderwerpen, Ronald heeft als politiefunctionaris uiteraard veel ervaring in maatschappelijke veiligheidsonderwerpen alsmede interesse in gebiedsontwikkeling. Zelf heb ik een IT achtergrond en ben ik ook erg geïnteresseerd in de financiële onderwerpen van onze gemeente.

Gemeentebelangen Drechterland heeft zich altijd geprofileerd als zelfstandige politieke vereniging zonder binding aan landelijke politieke groeperingen, religieuze en andere maatschappelijke stromingen. Wij hoeven ons dan ook niet te houden aan een landelijk partij programma dat voorgeschreven wordt door een hogere instantie. Wij beoordelen elk raadsvoorstel op zijn eigen merites en of wij dat wel of niet een goede zaak vinden voor het algemeen belang van onze mooie gemeente.

Gemeentebelangen Drechterland staat in het algemeen voor een groene, gezonde en veilige leefomgeving. Specifiek zijn wij voor het behoud van de linten in de dorpen en tegen de verdichting van deze linten. Ook het bouwen achter de linten vinden wij geen goede zaak.

Gezien de tekorten aan woningen voor bijna alle doelgroepen en speciaal voor de starters op de woningmarkt zijn wij voorstander van een ruimhartig bouwbeleid, waarbij we wel in het oog houden dat de landelijke omgeving niet te veel aangetast wordt.

Tenslotte zijn wij van mening dat er extra nadruk moet komen op energiebesparing en is “van het gas af” voor ons niet een doel op zich. Grote windmolens vinden wij niet passen in onze landelijke omgeving en zonneweides vinden wij zonde van de agrarische gronden die onze gemeente zo mooi maken.

Uiteraard onderscheiden wij ons van de landelijke partijen omdat wij onafhankelijk zijn. Hieruit vloeit ook voort dat wij een politiek gemêleerd gezelschap zijn van personen die landelijk heel verschillend stemmen. Juist deze diversiteit maakt dat wij onderwerpen van verschillende invalshoeken kunnen benaderen en is een bron van goede discussies.

Van een fractielid (of steunfractielid) verwachten wij dat deze in de maatschappij staat en actief meedoet in de gemeente. Uiteraard is politieke interesse essentieel voor een fractielid, maar goed kunnen verwoorden wat je mening is en waarom is natuurlijk belangrijk om het standpunt van de partij over te kunnen brengen.

Tenslotte is het raadslidmaatschap vrijwillig maar niet vrijblijvend en daarom moet er wel bereidheid zijn om tijd te investeren; we zijn tenslotte wel volksvertegenwoordigers en als zodanig hebben we een verantwoordelijkheid naar onze inwoners. We doen daarom ons best om als fractie altijd goed voorbereid te zijn bij de raadsvergaderingen.