Idso Brouwer GBDDe najaarsnota geeft weer wat er het afgelopen jaar uitgegeven is aan gemeentelijke zaken en in de meeste gevallen hebben wij als raad hier toestemming voor gegeven. Echter, een overschrijding in de zorg en dan met name de jeugdzorg en de WMO als deze hebben we nog niet vaak gezien. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren ?
Een paar jaar gelden is er al een keer een motie goedgekeurd om n.a.v. het rekenkamercommissie rapport met een volledig plan te komen hoe we de alsmaar stijgende kosten van het sociaal domein kunnen beteugelen. Aan deze motie is tot nog toe nauwelijks uitvoering gegeven, terwijl de zorg kosten toch bijna 50% van onze uitgaven betreft.
In die zin refereer ik nog even aan de thema avond Sociaal Domein die wij vorige week gehad hebben. Vooral het “resultaatgericht werken” lijkt faliekant de verkeerde kant op te gaan. Blijkbaar was het volgens de presentatoren nog te vroeg om te concluderen dat dit veel meer geld gaat kosten, maar wij hebben er absoluut geen vertrouwen meer in dat dit enige besparingen gaat opleveren. Dit hebben wij bij de invoering van dit traject ook al gezegd en wij zijn niet de enige. Wat ons vooral enorm tegen viel was het feit dat er vooraf helemaal nauwelijks onderzoek gedaan was naar de bevindingen van andere gemeenten welke er al mee werkten. Ook destijds waren er al gemeenten die er mee gestopt waren omdat de kosten de pan uit rezen; dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen.; blijkbaar niet bij dit college.
Gedane zaken nemen geen keer, maar wij zijn enorm bezorgd over deze zaak. Tja zult u zeggen, dien een motie in. Maar dat is in 2020 al gebeurd en daar is dus ook niets mee gedaan. Vandaar de oproep: kom met een plan en snel ook.