Inge Willems

In de raadsvergadering van 31 mei kwam het CDA met een motie voor een gelijkvloerse aansluiting op de Tolweg.
Een hele goede motie, ware het niet, dat op 18 december 2017 hierover al een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd is. In dat voorstel vraagt het college om een onderzoek voor gelijkvloers aansluiten van de Tolweg. Tijdens die raadsvergadering zijn er 2 amendementen ingediend door verschillende partijen. Dit is uiteindelijk samengevoegd tot 1 raadsbreed amendement met 2 extra punten:
-> Onderzoek of het mogelijk is het viaduct te behouden
-> Onderzoek of de doorvaarbaarheid richting Zwaagdijk en Wervershoof verbeterd kan worden door middel van een duiker.
Dit amendement is unaniem ingediend en aangenomen. Er is alleen nooit een terugkoppeling geweest van wat het college hier al mee gedaan heeft.
Waarom nu dan weer opnieuw een motie indienen? In 2017 is er door de gemeenteraad al aangegeven dat we een onderzoek willen. De motie van het CDA bevat wel al een eigen onderzoek, maar wat zal daar mee gedaan worden?
Natuurlijk is Gemeentebelangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en vergroten van de doorvaarbaarheid. Dat was de strekking van het amendement uit 2017 ook al. Maar we zijn wel tegen het opnieuw indienen van een motie of amendement. Hopelijk hoeven we in de toekomst niet meerdere moties of amendementen te herhalen, maar gaat het college beter aan het werk.