Ronald de Vos

Goed interview met ons GBD raadslid Ronald de Vos over onze a.s. motie betreffende opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht.
,,We willen de woningmarkt in Drechterland dichttimmeren voor beleggers, zodat zij geen kans hebben woningen op te verkopen voor de verhuur, waardoor woningprijzen nog meer stijgen’’, zegt Ronald de Vos.
Zo is GBD er door en voor onze inwoners.

Lees het hele verhaal op het NHD via de link hieronder

GBD: woningenmarkt in Drechterland dichttimmeren voor beleggers | Noordhollands Dagblad

Om betaalbare koopwoningen voor starters en huishoudens met een laag middeninkomen in Drechterland te houden, moeten beleggers die deze huizen uit winstbejag kopen en verhuren de voet worden dwars gezet.
Om deze reden stelt Gemeentebelangen Drechterland voor een opkoopbescherming en een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen in te voeren.

,,We willen de woningmarkt in Drechterland dichttimmeren voor beleggers, zodat zij geen kans hebben woningen op te verkopen voor de verhuur, waardoor woningprijzen nog meer stijgen’’, zegt GBD-raadslid Ronald de Vos. ,,Nu al worden woningen in dorpen opgekocht en verhuurd aan meerdere mensen. Die huizen staan vervolgens soms ook maanden leeg. Wij willen hier geen spookhuizen. En we willen niet dat woningen uit het normale woningbestand verdwijnen. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten bieden we al mogelijkheden op de percelen van de bedrijven zelf.’’

Vergunning
Concreet stelt GBD voor dat het college twee maatregelen gaat onderzoeken. Het eerste is het invoeren van een opkoopbescherming voor koopwoningen. Dit betekent dat de koper voor elke vier jaar een vergunning van de gemeente moet vragen voordat hij zijn huis aan een ander mag verhuren. De gemeente stelt hier dan voorwaarden aan. Zo kunnen de huizen volgens GBD niet onnodig duur en niet zonder regels worden verhuurd. De Vos: ,,Beleggers zonder gewin zien af van de koop.’’

Tweede maatregel is het instellen van een zelfbewoningsplicht bij nieuwe koopwoningen en bij de verkoop van huurwoningen van de woningcorporaties. Als kopers toch snel moeten verhuizen vanwege bijvoorbeeld werk of scheiding, dan moet er volgens De Vos wel ruimte zijn om van de verplichte zelfbewoningsplicht van een aantal jaren af te zien. Ook vindt de fractie dat ouders die hun kinderen financieel willen helpen bij de aankoop van hun woning dit wel moeten kunnen doen.

Versneld bouwen
De gemeenteraad beslist 20 december of het college deze maatregelen op haalbaarheid moet onderzoeken. Dat het college juist een nieuwe aanpak heeft gepresenteerd om versneld woningbouwplannen uit te voeren, is intussen bij GBD in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Hoezo versneld bouwen? De laatste vier jaar is er bijna geen paal de grond ingegaan in onze gemeente. In Westwoud en Schellinkhout zijn al lang plannen voor betaalbare woningen. Voor het voetbalveld in Schellinkhout praat men nu al over het derde plan. Dit college heeft steeds redenen om niet te starten. Stop met praten, neem een besluit en begin nou eens een keer’’, zegt De Vos.