VergaderingAllereerst gaan mijn felicitaties uit naar Idso Brouwer, die in deze raadsvergadering is benoemd als nieuwe fractievertegenwoordiger van GBD. Idso veel succes, en de fractie is met jouw komst weer op sterkte.

Verder hadden we in deze Raad, naast de reguliere agendapunten, een unicum in de historie van de Gemeenteraad van Drechterland. Er was een Interpellatiedebat aangevraagd door de fractie van de PDL over de Gemeenschappelijke Regeling (GR) mbt de Veiligheidsregio NHN waar wij als Drechterland onderdeel van zijn. Door de manier waarop een GR is georganiseerd (met een Dagelijks- en een Algemeen bestuur, waar Rob vd Riet als Burgemeester zitting in heeft), is het voor de Raad een stuk lastiger geworden grip te houden op wat en hoe er in die GR wordt afgesproken. Ook betalen we door de gekozen verdeelsleutel, naar de mening van GBD (en de gehele Raad) veel te veel aan bijdrage. Dat gaan we helaas niet meer veranderen omdat we maar 2 van de 75 stemmen hebben. Wel steunen wij de extra bezuinigingen die door de Raden aan de Veiligheidregio zijn opgelegd, ongeveer 7,4 miljoen euro!! Dat moet vooral komen uit slimmer en efficiënter inrichten van de nieuwe organisatie. Wij hebben wel één belangrijke voorwaarde. De ruggengraat van de brandweer, de vrijwilligers, moeten in die bezuinigingen buiten schot blijven. Dat is ook de opdracht die wij de Burgemeester Rob vd Riet mee hebben gegeven naar de eerst volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (27 maart).

 

Het debat ging verder over de zorgen rondom de huidige en toekomstige dienstverlening van de brandweer. De fractie van GBD deelt die zorgen. Zie ook het artikel in het Westfries dagblad van dinsdag 24 maart, waarin ik zelfs voorstel als gemeente Drechterland maar uit die Gemeenschappelijke Regeling te treden. Dat blijkt wel te kunnen, maar zeer nadelige gevolgen te hebben voor Drechterland (financieel en feitelijke brandweerzorg). Het zou de situatie nog slechter maken als nu al het geval is. Dus dat gaan we maar niet doen. Een motie die door de PDL werd ingediend om de voorgestelde bezuinigingen nu nog tegen te houden totdat ook alle gevolgen voor de jaren 2016 en verder duidelijk zijn werd door de GBD en de overige Coalitiegenoten niet gesteund. Wij willen de burgemeester de vrije hand te laten hebben om in ieder geval te borgen dat mogelijk bezuinigingen op de brandweervrijwilligers nu al van tafel gaan.

Tijdens het vragenkwartiertje:

Gemeentebelangen Drechterland is tegen het plaatsen van windmolens op het rond het grondgebied van Drechterland. De fractie van het GBD ontving een brief van verontruste bewoners van de Oudijk in Westwoud. De provincie Noord-Holland is van plan op ca. 500 meter afstand van hun woningen vijf ca. 100 meter hoge windturbines te plaatsen. Het standpunt van Gemeentebelangen Drechterland, de Raad en het College van de gemeente Drechterland is duidelijk, wij zijn tegen het plaatsen van windturbines binnen de gemeente grenzen. Dit is door het College ook geantwoord aan mevrouw Weeber. Deze windmolens worden echter net buiten de gemeentegrenzen op het grondgebied van de gemeente Medemblik geplaatst. Gemeentebelangen Drechterland staat voor een leefbare gemeente voor al haar inwoners en dat komt hier in het geding.

Daarom vragen wij het College: De verantwoordelijke (nieuwe?) gedeputeerde binnen de Provincie te informeren over de zorg van de bewoners van de Oudijk in Westwoud om nogmaals de onbedoelde negatieve maatschappelijke effecten voor het woonplezier en welbevinden van deze inwoners van de gemeente Drechterland onder hun aandacht te brengen en ervoor te pleiten deze windmolens daar niet te plaatsen. Verder heb ik het College gevraagd contact op te nemen met de gemeente Medemblik om hun medewerking te zoeken om zo plaatsing te voorkomen.

De verantwoordelijke wethouder (George Besseling) heeft naar aanleiding van mijn vragen toegezegd onze zorg over te brengen naar de formateur van de Provincie en in contact te blijven met zijn collega wethouder van Medemblik. Ik heb ook al eerder in de week zelf met één van de wethouders van Medemblik contact opgenomen om te polsen hoe zij er tegen over staan. Het College van Medemblik is in ieder geval ook tegen plaatsing van windmolens op hun grondgebied. Die steun hebben we in ieder geval. We houden als GBD de ontwikkelingen scherp in de gaten.

De overig agendapunten en hun besluiten van deze gemeenteraad kunt u teruglezen of beluisteren via de website van de gemeente Drechterland.

Peter kuiken
Fractievoorzitter GBD