Idso Brouwer GBD

In de raadsvergadering van 31 mei presenteerde het collge haar visie op Drechterland. Lees hieronder integraal het betoog van onze fractievoorzitter Idso Brouwer.

Voor ons ligt de visie op Drechterland die als leidraad gaat dienen voor de eerstkomende 10 jaar tot 2030. Hierin wordt beschreven waar de gemeente Drechterland in die periode naar toe wil.
Op pagina 3 van de visie geeft u een korte samenvatting en daarbij de oneliner: “Drechterland, een vitale, aantrekkelijke en duurzame gemeente om in te leven, te wonen en te werken.”. Ik zou er haast onder zetten: en ze leefden nog lang en gelukkig.
Ik weet, dit klinkt wat cynisch, maar het komt bij wel een beetje zo over. De vraag is namelijk hoe realistisch deze visie is.

In uw visie behandeld u voorts 6 thema’s, waarvan ik er twee zal uitlichten die er wat ons betreft wel uitspringen; dat zijn “wonen en huisvesting” en “voorzieningen en mensen”
Volgens u zijn de basisvoorzieningen: primair onderwijs, een ontmoetingsplek in de kern en waar mogelijk ook een gymzaal. Maar dat is toch helemaal niet voldoende voor een kern die echt leefbaar wil zijn. Eigenlijk zou het pluspakket dat voor Hoogkarspel en Venhuizen genoemd wordt ook moeten gelden voor de andere kernen. Er was vroeger een Amerikaanse film die heette “if you built it they will come” over iemand die tegen adviezen in midden in een weiland een enorm honkbal stadion bouwt waar uiteindelijk bezoekers massaal op af komen. Ook hier geldt dat volgens ons: investeren in een leefbare kern is belangrijk om bestaande inwoners te behouden en vooral om nieuwe inwoners aan te trekken. Ik hoor graag wat uw mening daarop is en hoe we de basisvoorzieningen in de kernen kunnen uitbreiden.

De financiële crisis lijkt grotendeels voorbij en ook corona lijkt nu wat meer onder controle te komen. Nu moeten we echt werken aan voldoende mogelijkheden voor woningbouw. Er moet voldoende nieuwe woningvoorraad zijn, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Dit kan wat GBD betreft ook herbestemmen van bestaande gebouwen zijn.
Daarnaast moeten er volgens Gemeentebelangen Drechterland meer nieuwe en betaalbare huur en koopwoningen worden gebouwd zodat er ook voldoende aanbod is voor specifieke groepen. Dit is ook nodig om de wachttijd voor betaalbare huur woningen terug te brengen naar maatschappelijk aanvaardbare normen. Het is de inzet van Gemeentebelangen Drechterland om voor senioren geschikte woningen te realiseren in centrumgebieden.

U zegt o.a. dat in Westwoud wel wat meer gebouwd mag worden dan de 1% groei in de andere kernen. Maar als we goed kijken naar wat er in het CUP gestaan heeft, dan zou er allang veel meer gebouwd moeten zijn dan nu gedaan is. Ik hoor een voormalig wethouder nog zeggen: Westwoud, jullie staan aan het roer. Maar vooralsnog lijkt er niet veel gebeurd te zijn in Westwoud.
U heeft vast wel de brief van CPO Westwoud gezien die geschreven is door een groep jongeren. Zij willen graag duidelijkheid over wat er wanneer gaat gebeuren. Voor hun is het de vraag of ze nog moeten thuisblijven of naar een andere stad moeten gaan verhuizen. Welk vooruitzicht hebben zij ? Ons fractielid Ronald de Vos zal hier wat meer over vertellen aangezien hij al in een vroeg stadium nauw contact heeft met deze jongeren.

Tenslotte wil ik graag reageren op het amendement van het CDA. Wij zullen dat amendement niet steunen. De woningnood is nu enorm hoog en dan heeft het geen pas om nu al een optie uit te sluiten. Het alternatief van bouwen in het lint geeft juist veel meer verkeersoverlast en kan niet heel veel meer hebben en GBD wil duidelijk geen verdichting van het lint. Uiteindelijk zullen we ook voor de verre toekomst genoeg ruimte moeten hebben om woningen te kunnen bouwen en de zuidkant lijkt ons een goede optie om in ieder geval te onderzoeken.