Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD


 

Kiesvereniging Gemeentebelangen kent een lange- en rijke voorgeschiedenis. Reeds ver voordat er sprake was van gemeentelijke herindelingen of fusies van gemeenten waren in de voormalige gemeenten Drechterland en Venhuizen al politieke verenigingen actief onder deze naam. Sinds 1 januari 2006 profileren wij ons in de gemeente Drechterland als Gemeentebelangen Drechterland. Uw enige echte lokale politieke partij.

Gemeentebelangen Drechterland is er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de volgende dorpskernen: Hem - Hoogkarspel – Oosterblokker - Oosterleek - Schellinkhout - Venhuizen - Westwoud en Wijdenes. Gemeentebelangen Drechterland heeft zich altijd geprofileerd als zelfstandige politieke vereniging zonder binding aan landelijke politieke groeperingen, religieuze en andere maatschappelijke stromingen. Gemeentebelangen Drechterland voor een groene, gezonde en veilige leefomgeving.uw-mening-is-belangrijk-voor-ons


Vijftien kernpunten van Gemeentebelangen Drechterland:  

 • Financiële druk voor de burgers van Drechterland evenwichtig en transparant!
 • Gemeentelijk lasten altijd op aanvaardbaar niveau!
 • Wij koesteren de ondernemers in Drechterland!
 • GBD houdt de kernen leefbaar en vitaal!
 • Burgerparticipatie= burgers voor burgers!
 • GBD is altijd scherp, kritisch, betrokken en bovenal onafhankelijk!
 • GBD is voor U lokaal betrokken in Drechterland, landelijk onafhankelijk!
 • Wij gaan voor economisch verantwoord investeren in de kernen!
 • De nieuwe WMO taken komen er aan “Samen goed blijven Doen met minder Poen” 
 • Een toekomstbestendige bibliotheek functie moet blijven!
 • Verenigingsleven moet je stimuleren, sport, cultuur en recreatievoor iedereen toegankelijk!
 • Ouderen en andere kwetsbare groepen in onze gemeente moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen!
 • GBD heeft hart voor de Jeugdzorg, dus politiek: regel het goed!
 • Jongerenhuisvesting en een beetje snel!
 • Dierenwelzijnmaatregelen, ja natuurlijk. Dieren zijn ook inwoners van Drechterland  

Wilt u het gehele verkiezingsprogramma lezen klik dan pdfhier of op de blauwe button.

Naar boven