Zichtbaar in uw gemeente

GBD

De vijftien standpunten van Gemeentebelangen Drechterland:  

 • Financiële druk voor de burgers van Drechterland evenwichtig en transparant!
 • Gemeentelijk lasten altijd op aanvaardbaar niveau!
 • Wij koesteren de ondernemers in Drechterland!
 • GBD houdt de kernen leefbaar en vitaal!
 • Burgerparticipatie= burgers voor burgers!
 • GBD is altijd scherp, kritisch, betrokken en bovenal onafhankelijk!
 • GBD is voor U lokaal betrokken in Drechterland, landelijk onafhankelijk!
 • Wij gaan voor economisch verantwoord investeren in de kernen!
 • De nieuwe WMO taken komen er aan “Samen goed blijven Doen met minder Poen” 
 • Een toekomstbestendige bibliotheek functie moet blijven!
 • Verenigingsleven moet je stimuleren, sport, cultuur en recreatievoor iedereen toegankelijk!
 • Ouderen en andere kwetsbare groepen in onze gemeente moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen!
 • GBD heeft hart voor de Jeugdzorg, dus politiek: regel het goed!
 • Jongerenhuisvesting en een beetje snel!
 • Dierenwelzijnmaatregelen, ja natuurlijk. Dieren zijn ook inwoners van Drechterland

Wilt u het gehele verkiezingsprogramma lezen klik dan pdfVerkiezingsprogramma-GBD-2018.pdf 

Naar boven