Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

GBD dient motie in tegen overlast Zuiderdracht door zwaar verkeer

Vandaag heeft de fractie van Gemeentebelangen Drechterland een motie ingediend om snel maatregelen te nemen om de overlast van (zwaar)verkeer aan de Zuiderdracht in Oosterblokker terug te dringen.
De oorzaak lijkt te liggen in het feit dat op verzoek van de gemeente Hoorn, het zwaar verkeer dat naar en van het bedrijven terrein De Gildenweg moet, via de Zuiderdracht in Oosterblokker moet rijden. Dit terwijl andere routes, bijvoorbeeld via de Strip, logischer en korter zijn!

Volgens een eigen telling van de bewoners komen er overdag in minder dan iedere drie minuten, vrachtwagens langs, die elkaar zelfs niet kunnen passeren en feitelijk niets met onze gemeente te maken hebben. Bij het maken van deze afspraken is de gemeente Drechterland niet betrokken geweest. Dat moet veranderen vinden wij!
Nu hopen dat de andere fracties onze motie steunen teneinde de overlast voor onze inwoners spoedig terug te dringen!

College Ambitiedocument en Programmabegroting 2019

Logo GBD

Bij de bespreking van het College Ambitiedocument en de Programmabegroting 2019 tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de fractievoorzitter een beschouwing gehouden over de voorgenomen ambities en de financiele situatie van onze gemeente in 2019. Hieronder vindt u ter informatie het gehele betoog integraal.


Dank u wel voorzitter,
Vanavond behandelen wij de Programma Begroting 2019 en nemen wij kennis van het College Ambitiedocument 2019-2022.
Het is de eerste begroting van deze collegeperiode en aangezien het ambitiedocument eerst nog vertaald moet worden naar een College Uitvoeringsplan is dit ook nog eens een beleidsarme begroting en een voortzetting van het beleid van de afgelopen periode zonder grote ambities.
Gemeentebelangen Drechterland is blij dat dit bestaande beleid, dat mede door onze vorige wethouders tot stand gekomen is, nog steeds goed voldoet.
De begroting ziet er op het eerste gezicht solide uit voor 2019, met een oplopend positief resultaat voor 2019 van 179K en het meerjarenperspectief laat ook een positief beeld zien voor de jaren 2020-2022.
Ik zeg bewust “op het eerste gezicht” omdat met de implementatie van het nieuwe beleid, voortvloeiend uit het CUP, natuurlijk ook extra kosten gemoeid zijn en dan is het plaatje, afhankelijk van de gekozen prioriteiten, misschien niet meer zo rooskleurig.

Gemiste kans voor Drechterland

Wat een gemiste kans voor Drechterland. Het CDA en PDL willen het Paard en de Reiger terugzetten, maar willen eerst nog weer opnieuw onderzoek doen naar de plaats waar deze kunstwerken zouden moeten staan. Kunstwerken die niets met Drechterland te maken hebben maar alleen voor een kleine doelgroep in Hoogkarspel, een doelgroep die waarschijnlijk nu in het Noorderlandhuis verblijft. Geld wordt uitgegeven aan alweer een onderzoek; geld dat we overigens niet hebben en waarvoor geleend moet worden volgens de wethouder financiën.

Waarom halen we toch steeds dat Paard en die Reiger weer van stal ? die hadden allang in de wei moeten staan en van hun pensioen moeten genieten !

Het is heel jammer dat onze motie het niet gehaald heeft. Wij wilden helemaal geen geld aan deze kunstwerken uitgeven, maar aangezien er nu door CDA en PDL besloten is daar wel extra geld voor vrij te maken, wilden wij dat graag gebruiken voor een lokale kunstenaar. Een lokale kunstenaar die wel een kunstwerk kan maken dat iets betekent voor heel Drechterland en dat de verbinding tussen alle 8 kernen binnen Drechterland verbeeldt. Een gemiste kans dus om een lokale kunstenaar een mooie opdracht te geven.

Een gemiste kans dus voor Drechterland.

GBD geeft negatief oordeel over slecht plan Hospitality Station langs N23

Tijdens de Bijzondere RTG van 5 juli 2018 zijn er een tweetal presentaties over initiatieven geweest die ter consultatie aan de raad werden voorgelegd.
Het principe van een consulterende BRTG is voor ons een prima methode om de raad van te voren te informeren over de haalbaarheid van voorgenomen initiatieven.

Dit artikel behandelt het eerste onderwerp van de BRTG: het Hospitality/Energy station langs het tracé van de Westfrisiaweg N23 (later N307) dat gepresenteerd werd door de heren De Wit en Bakker.
Na afloop van de discussie over dit onderwerp had de portefeuillehouder (George Besseling) de indruk dat er een positief kritische houding was ten opzichte van dit plan, maar die indruk hebben wij als fracties van GBD en SPD helemaal niet gekregen. Wij zijn juist weggegaan met de indruk dat, met uitzondering van de VVD, alle fracties uiterst kritisch en ook wel negatief tegenover dit plan stonden.
Wat GBD en SPD betreft heeft dit plan niet veel kans van slagen en we zouden het voor de initiatiefnemers niet nodig vinden als zij moeten investeren in onderzoeken e.d. om een gedegen voorstel te creëren waarbij de kans dat dit aangenomen wordt toch wel gering is. Dit is niet fair ten opzichte van de initiatiefnemers en heeft ook geen toegevoegde waarde voor de gemeente want ook die zal hierin kosten gaan maken.

2-minuten pitch bij workshop nieuwe raadsleden

Donderdag 23 maart mocht een van onze fractieondersteuners, Idso Brouwer, de 2-minuten "pitch" geven bij de workshop nieuwe raadsleden in het gemeentehuis van Drechterland. Idso was het enige niet-raadslid dat hierbij zijn partij mocht vertegenwoordigen. Voor de geinteresseerden staat hieronder de hele speech online om nog eens rustig na te lezen.


Beste aanwezigen,

Fantastisch dat jullie geïnteresseerd zijn in de politiek en jullie je daarom aangemeld hebben voor deze workshop.

Vandaag mag ik jullie toespreken als vertegenwoordiger van Gemeentebelangen Drechterland. Voor mij een hele eer, des te meer omdat ik zelf nog geen raadslid ben maar mij momenteel inzet als fractievertegenwoordiger. De politiek wordt wel eens verweten log en langzaam te zijn, maar het kan dus ook heel snel gaan.

Gemeentebelangen is een politieke stroming met een lange historie. Rond 1900 was in veel gemeenten zelfs alleen maar Gemeentebelangen actief. En zoals de naam al aangeeft staat deze partij voor het belang van haar inwoners.

Kort samengevat zijn de kernwaarden van GBD de volgende:

1.    Het verbinden van cultuur, recreatie en economie
2.    De leefbaarheid in kleine kernen beschermen
3.    Het mooie open landschap behouden
4.    En de samenwerking met de SED gemeenten versterken.

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

Geen evenementen

Laatste reacties

 • GBD geeft negatief oordeel over slecht plan Hospitality Station langs N23

  Peter Kuiken 07.09.2018 12:59
  Helemaal mee eens en uitstekend beargumenteerd door de fractie van GBD

  Lees meer ...

   
 • 2-minuten pitch bij workshop nieuwe raadsleden

  J.B. 20.02.2018 19:45
  Top dat er een partij is die geeft om de cultuur, de historie en het landschap. Heel veel respect ...

  Lees meer ...

GBD Twitter

Naar boven