Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

GBD stemt tegen College Uitvoering Plan 2018-2022

Idso Brouwer GBDDe presentatie van het uiteindelijk voorstel voor het College Uitvoering Programma werd in de raad behandeld door fractievoorzitter Idso Brouwer.

Voorafgaande aan het debat wilde GBD aangeven dat het altijd prima is als een college goede ambities heeft; stilstaan is eigenlijk achteruitgang en daar hebben we als gemeente niets aan. Echter die ambities mogen niet ten koste van alles gaan en daar zijn de zorgen van Gemeentebelangen op gebaseerd.
Dat zijn:
• De financiering van de kosten die deze initiatieven met zich mee brengen
• De status van de initiatieven en de control daarop
• De nu reeds aangekondigde ombuigingen in het voorstel

GBD stemt voor voorstel voor verbetering digitale bereikbaarheid

Inge WillemsOns raadslid Inge Willems behandelde in de afgelopen raadsvergadering het onderwerp over de digitale bereikbaarheid in onze gemeente. Er zijn nog steeds plekken waar de snelheid minimaal is en met het oog op de gedigitaliseerde toekomst is het voor de gemeente van essentieel belang dat iedereen betrouwbare en snelle toegang heeft tot de digitale diensten.

Ook voor GBD is dit een belangrijke doelstelling en wij zijn daarom blij dat het college dit oppakt. In het voorstel hebben wij kunnen lezen dat de gemeente de vaste doelstelling heeft dat voor alle inwoners en bedrijven minimaal 100Mb/sec aan internet snelheid beschikbaar is. Ook daar staan wij als GBD achter. Jammer is dat gedurende de afgelopen jaren de markt geen enkele belangstelling getoond heeft om dit ook voor de minder makkelijke gebieden mogelijk te maken. Het voorstel is nu om met diezelfde markt in gesprek te gaan en daar €45.000 voor uit te trekken.

Huisvesting 80 extra arbeidsmigranten aan Elbaweg 34, Hem

Ronald de VosGemeentebelangen juicht het toe dat er goede en gedegen huisvesting is voor arbeidsmigranten. Van belang is dat deze mensen na het werk kunnen genieten van een veilig onderkomen. Zie hierover ook onze vragen tijdens het vragenkwartier. Toch zijn er wel een aantal zaken waarmee rekening gehouden dient te worden zoals waar plaats je dit gebouw en hoe richt je het in ? Volgens bouwbesluit alleen of denken we ook na over de tijd na deze goede economische tijd ? Wat doe je met het leeg staande pand wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe recessie is ontstaan. Krijgt Drechterland dan verschillende spookblokken in de gemeente? Of wordt er dan alsnog een woonvergunning aangevraagd en afgegeven?

Raadsvergadering teleurstellend

Vergadering

Op de raadsvergadering van 28 januari stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: het nieuwe plan voor het vakantie park op de voormalige camping 't Hof in Wijdenes en tevens in Wijdenes het nieuwe plan voor huizenbouw aan de Kerkbuurt. Beide uitkomsten van de beraadslagingen waaren voor GBD teleurstellend.

Helaas zijn veel partijen gegaan voor bijstelling van het plan Camping 't Hof Wijdenes. Hierin staat geen enkele uitspraak wat men niet wil, maar een aantal vage afspraken die de lading helemaal niet dekken. Dus er komt gewoon een huizenplan dmv kampeermiddelen, waarbij controle en handhaving een ondergeschoven kind blijven! Snapt u dat nog? Wij niet!

Voorts het plan Kerkebuurt. Daar wil de wethouder niet meer onderzoeken om te komen tot een goede oplossing om gasloos te bouwen. Bewezen is dat meer stroom gebruiken juist meer co2 oplevert. Waarom geen waterstof? De wethouder roept gewoon dat dit niet kan!? Terwijl er al twee bouwplannrn in Nederland worden gebouwd op deze basis.

Daarnaast werd door Gemeentebelangen Drechterland een amendement ingediend om 20 procent huur/ koop huizen te bouwen. Hiermee kan een starter danwel doorstromer in de gelegenheid worden gesteld eerst een aantal jaar te huren. Het geld wat betaald wordt zal direct gebruikt worden tbv aflossing bij koop. Dit recht van koop maakt dat men na 2 jaar eigenaar kan worden. Dit is iets waardoor een koper niet meteen alle kosten tegelijk krijgt. Ook kan men beslissen om te blijven huren. PDl en SPD waren eerst meteen vóór. VVD wilde eerst eens horen wat de eigen wethouder hiervan vond. CDA was direct tegen. Zonder enige argumentatie!! Nadat de wethouder aangaf dat dit de bouw zou stagneren waren VVD en zelfs het PDL opeens tegen! Ook om meer betaalbare woningen te bouwen vond men niet nodig. Dus er komt wederom 50 procent woningen in de duurdere klasse. Jammer. Het was een mooie kans om de jonge(re) groep inwoners kansen te bieden, die elders niet mogelijk zijn!!!

 Helaas blijkt dat voor een aantal andere partijen het partijbelang voor gaat en de inwoners duidelijk niet op de eerste plaats komen.Gemeentebelangen Drechterland staat echt voor de inwoners van onze mooie gemeente.

GBD steunt bewoners Zuiderdracht

Bewoners Zuiderdracht protesteren

Gemeentebelangen Drechterland heeft naar aanleiding van een presentatie van bewoners van de Zuiderdracht in Oosterblokker het inititief genomen een motie in te dienen. De overlast van (zwaar)verkeer loopt de spuigaten uit, en dit door een bedrijventerein wat niet eens in onze gemeente ligt! Sterker nog het lijkt erop dat de gemeente Hoorn zelfs vergunningen verstrekt en regels ruimer stelt waardoor de overlast alleen maar toeneemt.

Mooi dat alle partijen de motie mede hebben willen indienen om zodoende de wethouder van Drechterland in positie te brengen. Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een direct resultaat. Wel zijn de eerste gesprekken tussen de beide gemeenten gestart. De bewoners hebben nu voor extra steun aangeklopt bij de provincie.

Gemeente Belangen Drechterland gaat voor haar (eigen) bewoners en zal het traject op de voet blijven volgen!

Logo GBD

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

Geen evenementen

Laatste reacties

  • GBD geeft negatief oordeel over slecht plan Hospitality Station langs N23

    Peter Kuiken 07.09.2018 12:59
    Helemaal mee eens en uitstekend beargumenteerd door de fractie van GBD

    Lees meer ...

GBD Twitter

Naar boven