Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Geen verhoging OZB voor ondernemersfonds

Logo GBD

Door de VVD, PDL en SPD is een plan geopperd om de OZB voor ondernemers te verhogen voor het instellen van een ondernemersfonds

Er zijn voor GBD een aantal redenen dat we ons ongemakkelijk voelen bij dit amendement en die kunnen we verdelen in: Noodzaak, Nut en beloftes

Noodzaak: Regionaal bestaat er al de West-Friese Bedrijvengroep en de Ondernemers Club West-Friesland en wordt er ook door de gemeente mee betaald aan de West-Friese Bedrijvengroep. (b.v. voor het Ondernemers Gala). Tevens wordt er door diverse GR-en ook al veel gedaan waar ook de ondernemers profijt van hebben. Om daarnaast ook een lokaal ondernemersfonds in te stellen lijkt ons wat teveel van het goede.

Nut: Tevens weten we dat bijvoorbeeld de LTO helemaal niet achter dit soort initiatieven en subsidies staat; het verleden heeft uitgewezen dat agrariërs hier vol aan mee betalen, maar er helemaal niets van terug zien en wij hebben tenslotte in onze gemeente wel een grote groep agrariërs.

Beloftes waarmaken: Ondernemers hebben de laatste jaren een forse opslag betaald van 25% op de OZB ten behoeve van de aanleg van de N23 en er is destijds beloofd dat hier een einde aan zou komen als de Westfrisiaweg gereed was; het is nu aan de politiek om ons woord te houden en niet weer een verkapte belastingverhoging in te voeren die niet eens aan alle ondernemers besteed wordt.

De bovenstaande 3 argumenten in ogenschouw genomen is voor GBD reden om tegen dit voorstel te stemmen.

Wat GBD betreft kunnen ondernemers die voorstander zijn van een dergelijk fonds ook zelf het geld bij elkaar leggen om gedurende 1 jaar het nut en noodzaak van een dergelijk fonds te onderzoeken. Daarna kunnen ze met een gedegen voorstel aankloppen bij de gemeente; de sleutel zit in het woord “ondernemen” (ze noemen zich tenslotte ondernemers) en dit moeten ze volgens ons eerst zelf dus doen voordat ze bij de gemeente om steun vragen.

Na het Kwartje van PvdA-er Kok, het zuur en zoet van het CDA en de beloofde €1000 van VVD-er Rutte moeten we uitkijken dat dit niet het dubbeltje van Drechterland wordt. Zo maakt de politiek zich ongeloofwaardig en vergroot het de afstand met de inwoners.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

Geen evenementen

GBD Twitter

Naar boven