Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD


 

Kosten Veilig Thuis hard omhoog

Inge Willems

GBD baalt van de forse kostenstijging voor Veilig Thuis; het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen om nog niet akkoord te gaan met de nieuwe kostenverdeelsleutel voor de gemeenten.Van de gemeente wordt dit jaar bijna 93 mille extra verlangd, terwijl de kosten vanaf 2020 bijna 71 mille per jaar hoger uitpakken ten opzichte van de huidige begroting. De achttien betrokken gemeenten moeten het nog eens worden over een nieuwe verdeelsleutel van de kosten.

"Wij hebben zorgen over de managementlaag’’, aldus Inge Willems (GBD), maar volgens wethouder Dirk te Grotenhuis heeft het juist ontbroken aan goed management, en is daarom een nieuwe manager aangetrokken. GBD zet hier toch vraagtekens bij omdat wij bang zijn dat dit ten koste gaat van het aantal werknemers. We houden het goed in de gaten.

Naar boven