Verkiezingsprogramma GBD
 Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Plan van eisen 't Weijver

Idso Brouwer GBDBij de raadsvergadering van maandag 16 december 2019 (de laatste van het jaar 2019) deed onze fractievoorzitter Idso Brouwer een oproep aan het college om vooral rekening te houden met de omwonenden die straks te maken krijgen met de gebiedsontwikkeling van 't Weijver achter het oude gemeentehuis in Venhuizen. Lees hieronder zijn betoog over dit onderwerp.

Het plan van eisen dat nu voor ons ligt is als het ware het startpunt voor de gebiedsontwikkeling in het centrum van Venhuizen. GBD vindt het een prima zaak dat er gebouwd gaat worden in de kern van Venhuizen.
De woningnood is hoog en vooral voor starters en ouderen is er momenteel weinig keus. Zoals er ook in het stuk staat is er een grote vraag naar geschikte starterswoningen waar het huidige aanbod hier nauwelijks in voorziet. Juist de dorps gebonden starter een woningtype aanbieden, geeft hen de gelegenheid in Venhuizen te kunnen blijven wonen, als tegenhanger van de ingezette vergrijzing, waar uiteraard ook woningen voor nodig zijn.
Wel vinden wij het jammer dat er in de eerste tekeningen alweer een ingevuld voorbeeld gezet was met woningen en wegen, waardoor de discussie meteen vertroebeld werd. In latere tekeningen is dit weggelaten, maar toen was het kwaad al geschied. Wij roepen het college op hier toch echt wat zorgvuldiger mee om te gaan in de toekomst.

GBD zet, na het uitgebreide betoog van diverse omwonenden, wel een paar kanttekeningen bij het gepresenteerde plan van eisen, waarbij wij het college oproepen om daar rekening mee te houden:

  1. Hoewel gebiedsontwikkeling in een dorpskern altijd voor enig overlast zal zorgen mogen de omwonenden niet teveel de dupe worden van deze uitbreiding van het woonarsenaal, daarom willen wij wel het college oproepen om scherp rekening te houden met de wensen van de omwonenden.
  2. Het gebied waar over wij nu praten is een karakteristiek gedeelte van het dorp Venhuizen. Bij de ontwikkeling hopen wij dat hier rekening mee gehouden wordt, zodat de karakteristieke eigenschappen niet verloren gaan.
  3. In het plan van eisen wordt gesproken over 30 tot 50 woningen. Hoewel dit binnen de algemeen aanvaarde bandbreedte valt voor het ontwikkelen van woningbouw roepen wij het college dringend op om het gebied zodanig te ontwikkelen dat het geen massale indruk maakt. Kleinschaligheid is wat ons betreft wel de leidraad in deze ontwikkeling.
  4. In het voorstel staat dat de GREX voor deze ontwikkeling budget neutraal moet zijn. Wij vinden het belangrijker dat er betaalbare woningen komen dan dat de Grex wel of niet geheel sluitend is. We hopen dan ook dat er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen in het uiteindelijke plan komt. Betaalbaar is voor ons dan een woning die in aanmerking komt voor de starterslening.
  5. Tenslotte heeft de wethouder in de RTG toegezegd dat de omwonenden in het gehele vervolg proces meegenomen worden en actief kunnen mee praten over de invulling van het gebied. Ik wil graag van de wethouder horen hoe zij dit denkt te gaan doen en wanneer de eerste keer zal zijn dat de omwonenden meegenomen gaan worden.

Wij hopen dat het college samen met de omwonenden en andere belanghebbende het gesprek aangaat om een mooie uitbreiding te realiseren.

Logo GBD

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

 


 

Onze mooie gemeente

Agenda

08 jan 202019:30 - 22:00
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Drechterland
13 jan 202020:00 - 22:00
Rondetafel Gesprekken (RTG)
20 jan 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering
22 jan 202020:00 - 22:00
Regionale Raadsleden Bijeenkomst
27 jan 202019:00 - 20:00
Presidium
27 jan 202020:00 - 22:00
Raadsvergadering
03 feb 202020:00 - 22:00
Thema avond
04 feb 202020:00 - 22:00
RTG voorbereiding
10 feb 202020:00 - 22:00
Rondetafel Gesprekken (RTG)
17 feb 202019:30 - 22:00
Fractie/Bestuursvergadering

GBD Twitter

Naar boven